„Muzica trebuie să trăiască sub degetele noastre, sub ochii noştri, în inima şi mintea noastră , cu tot ceea ce noi putem să-i aducem ca ofrandă.”

                Dinu Lipatti (1917- 1950)
AICI VEŢI GĂSI TOATE INFORMAŢIILE OFICIALE PRIVIND CONCURSUL "BRAVE CLAVIATURI"


ora_data
© 2016 by "BraveClaviaturi" & M.C.

George Enescu - Suita Nr.1 pentru pian in
Sol minor - Preludiu
DESPRE "BRAVE CLAVIATURI"
   Poate că ar trebui depănată mai sonor  
povestea despre vrednicia artistică a  
neamului nostru cântăreţ, o vrednicie  
pândită secole de-a rândul de tot felul de  
zmei, balauri şi alte stihii. Ori poate că ar  
trebui adresată o jalbă înaltului forum al  
destinului, imprecând vicisitudinile care ne-
au fost rezervate, dar şi mulţămind pentru  
darurile care ne-au fost hărăzite.  
   Şi în povestea, şi în jalba lor românii vor fi  
fost însă moderaţi, ostili exceselor sau  
gratuităţilor, excentricităţilor sau  
banalităţilor, iar glasul lor va fi fost surdinat,  
autocenzurat, redus la un murmur esenţial.  
  "Brave claviaturi" e o sărbătoare dedicată  
exclusiv elevilor, ale căror cântări sunt  
întotdeauna sincere, de o intensă  
participare. Veseli sau trişti, copiii cântă cu  
toată fiinţa lor, făcând din tastele pianului  
eroi de legendă. Iar veselia şi tristeţea lor  
trec pe nesimţite în poveste şi poate că ar  
trebui depănată mai sonor povestea despre  
vrednicia artistică a acestor "brave  
claviaturi"...

Rodica Dănceanu
  Competiţie solitară în peisajul cultural  
autohton, Concursul de interpretare a  
muzicii româneşti pentru pian "Brave  
claviaturi" se doreşte a fi un moment de  
sărbătorire a propriei identităţi - moment  
realizat prin intermediul rostirilor copiilor şi  
tinerilor ce şi-au ales ca prieten de suflet  
claviatura. Prin complexitatea şi varietatea  
conţinuturilor, prin bogăţia expresiilor şi  
exprimărilor,  lucrările din repertoriul  
pianistic românesc oglindesc esenţa  
spiritualităţii naţionale. Contactul emoţional  
şi intelectual cu acest gen instrumental  
oferă şansa cunoaşterii valorii şcolii noastre  
muzicale - valoare devenită incontestabilă  
pe plan internaţional prin activitatea  
compoziţională şi interpretativă a unor  
muzicieni ca: George Enescu, Dinu Lipatti,  
Constantin Silvestri sau Ştefan Niculescu.
  Este datoria noastră să cunoaştem  
profunzimea şi vibraţia propriei culturi (cu  
nimic mai prejos de cea a altor popoare!),  
păstrată şi apărată de generaţiile  
precedente ca o sfântă icoană, pentru a ne  
putea alătura într-un mod onest şi demn  
discursului multicultural contemporan.

Georgeta Băcioiu